KVKK AYDINLATMA METİNİ

 

KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Yılmaz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde;

Kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun yönetilmesini,

Belirlenen amaçlar doğrultusunda sadece minimum düzeyde verileri saklamayı,

Kişisel verileri sadece veri sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlemeyi,

Yılmaz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumluluğunda olan kişisel verileri sözleşmelerde belirtilen yasal ve kurumsal amaçlar doğrultusunda, belirtilen süre boyunca, bilgi sınıflarına uygun işlemeyi,

Kişisel verilerin güncelliğini sağlamayı,

Kişisel verilerin saklandığı, işlendiği fiziksel ve elektronik ortamların güvenliğini sağlamayı,

Kişisel verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamayı,

Veri transferi yapılacağı zaman yasalara uygun hareket etmeyi,

Kişisel veri yönetim sistemimiz içerisinde temel politikalarımız olarak benimseriz.Kişisel Verilerin Korunması Genel Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme ve aydınlatma 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılmaktadır. Yılmaz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önemsemekteyiz. Bu nedenle tarafımızla ilişkili tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK kanunu”)’ na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir “Veri Sorumlusu” olarak, kişisel verilerinizi yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.  

İş yapmak amacı ile edinmek istediğimiz bilgileri paylaşmanız sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir.  Yılmaz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, Şirket veya grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla şirket hattından veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.  

Müşterilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası vb. veriler sözlü, yazılı ya da elektronik olarak siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Yılmaz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli veyahut satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla Yılmaz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve üçüncü kişi ve / veya kuruluşlar tarafından süresiz / süreli kaydedilebilir, yazılı / manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Ancak  firmamız  topladığı bazı bilgileri, söz konusu kişinin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de kesinlikle satmamaktadır. 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu’ nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Kişisel verilerle ilgili her türlü sorunuz için Yılmaz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. veri güvenliği sorumlu yetkili birimiyle iletişime geçiniz. 

Şirket Veri Güvenliği Sorumlu Yetkili Birimi:  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, http://www.yilmaz-tekstil.com/ adresine ve formun imzalı bir nüshasını Merter, Limon Sok. N0:20 Güngören-İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’ nda belirtilecek olan diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

Cookie Kullanımı 

Kişisel veri korumaya ilişkin endişelerinize saygı duyar ve sizinle olan ilişkimize değer verir. Bu Gizlilik, Çerez ve Veri Koruma Politikası ( “Politika” ) sadece, gerek bilgisayar, mobil aygıt, teknoloji gerek başka aygıtlar ( toplu olarak “Aygıt” ) üzerinden erişilen Yılmaz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. web siteleri, web sayfaları, interaktif özellikler, uygulamalar, widget’lar, bloglar ve ilgili içeriklerinin yanı sıra Twitter, Facebook veya diğer sosyal ağ sitelerimiz ve ilgili içerikleri ( toplu olarak “Siteler” ) aracılığıyla toplanan kişisel veriler için geçerlidir. 

Bu Politika, Siteler aracılığıyla topladığımız kişisel veri türlerini ve kişisel verilerin nasıl kullanılabileceğini ve / veya kiminle paylaşılabileceğini tanımlar. Bu Politika ayrıca irtibat bilgilerinizi güncellemek, pazarlama iletişimleri ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak topladığımız kişisel verilere erişmek ve bunların kullanımını kontrol etmek veya bu Sitelerdeki gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorularınıza cevap bulmak için bize nasıl ulaşabileceğinizi de tanımlar. Bu Siteleri kullanarak bu Politika’ nın hükümlerini anlayıp kabul ettiğinizi onayladığınız için lütfen Politika’ yı dikkatle okuyun. Ayrıca lütfen Siteleri kullanımınızı ve Sitelere gönderdiğiniz içerikleri yöneten Kullanım ve Koşullarımızı inceleyin.  

I. Çerezler 

Birçok şirket gibi Yılmaz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.nde performansı artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Sitelerde “çerezler” ve benzeri araçlar kullanır. 

Çerezler nedir?  

Çerez, Aygıtınıza yerleştirilen küçük metin dosyasıdır. Çerezler web trafiğini analiz etmeye ve web uygulamalarının size birey olarak yanıt vermesine yardımcı olur. Web uygulaması tercihlerinizle ilgili bilgi toplayıp hatırlayarak işlemlerini ihtiyaçlarınıza, beğendiklerinize ve beğenmediklerinize göre uyarlayabilir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilir; örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklarsanız çerez kullanıcı adınızı kaydedebilir. Çoğu çerez kimliğinizin tespit edilmesini sağlayan kişisel veriler toplamaz, bunun yerine kullanıcıların Sitelerimize nasıl geldiği, Sitelerimizi nasıl kullandığı veya kullanıcının genel konumu gibi daha genel bilgiler toplar. 

Çerezleri ne için kullanırız? 

Yılmaz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. güvenlik nedeniyle ve Siteleri daha önce ziyaret edip etmediğinizi söylemek, yeni ziyaretçiyseniz dil tercihlerinizi hatırlamak veya sitede gezintiyi başka şekilde kolaylaştırmak ve Sitelerimizi ziyaret deneyiminizi kişiselleştirmek için Aygıtınıza çerez veya benzer dosyalar yükleyebilir. Çerezler tarayıcı türü, Sitelerimizde harcanan zaman ve ziyaret edilen sayfalar gibi teknik ve navigasyonel bilgiler toplamamızı sağlar. Ayrıca hangi reklamlarımızın veya tekliflerimizin size daha cazip gelebileceğini seçmemize ve Sitelerimizi ziyaret ederken bunları görüntülememize olanak tanır. Çerezler belirli bir Site’yi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydederek çevrimiçi deneyiminizi iyileştirebilir. Genel anlamda çerezler hangi sayfaları faydalı bulacağınızı ve hangilerini bulmayacağınızı takip etmemizi sağlayarak size daha iyi bir Site sunmamızda yardımcı olur. Çerezler, Aygıtınıza ve sizin bizimle paylaşmak istediğiniz veriler dışındaki bilgilere hiçbir şekilde erişmemize izin vermez. 

Ne tür çerezler kullanırız? 

Genellikle Sitelerde kullanılan çerezler şu kategorilere ayrılabilir: 

Oturum Çerezleri 

Bu çerezler Siteyi her ziyaret ettiğiniz 'oturumda' kullanılır ve Site’ den çıktıktan veya ondan çok kısa bir süre sonra süresi dolar. Aygıtınızda kalıcı olarak kaydedilmezler, kişisel veri içermezler ve kişisel verilerin internette aktarılma ihtiyacını azaltmaya yardım ederler. Bu çerezler silinebilir veya kullanılmalarını engelleyebilirsiniz, ancak bu, Sitelerin performansını düşürür ve kullanıcı deneyiminizi kısıtlar. Bu çerezler ayrıca Site’ye erişim ve Site’den ayrılma zamanınızı kaydeden zaman damgaları kullanır. 

Takip Çerezleri 

Bu çerezler Sitelerimizin sürekli ziyaretçilerini tanımamızı sağlar. Bir takip çerezi isimsiz, rastgele oluşturulmuş bir kimlik tanımlayıcıyı eşleştirerek Sitelerimizin kullanıcısının nereden geldiğini, ne tür arama motoru kullanabileceğini, hangi bağlantıya tıkladığını, hangi anahtar kelimeyi kullandığını ve Site’ ye eriştiğinde dünyanın neresinde olduğunun kaydını tutar. Bu verileri takip ederek Sitelerimizde iyileştirme yapabiliriz. 

Kalıcı Çerezler 

Bu çerez türü sabit bir süre ( bazen birkaç saat, bazen birkaç yıl veya daha fazla ) Aygıtınıza kaydedilir ve tarayıcı kapandığında silinmez. Kalıcı çerezler birden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız gerektiğinde kullanılır. Örneğin bu çerez türü tercihlerinizi kaydetmek için kullanılabilir, bu sayede Site’yi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanırlar. 

Performans Çerezleri ve Analitik Çerezler 

Performans çerezleri Sitelerin nasıl kullanıldığını analiz etmek ve performanslarını izlemek için kullanılırlar, bu sayede Siteleri kullanım deneyiminizi iyileştirmemizi sağlarlar. Bu çerezler Sitelerin içeriğini Site kullanıcılarının en çok ilginç bulduğu içerikleri yansıtacak şekilde uyarlamamıza ve Siteler ile ilgili teknik sorunların ne zaman meydana geldiğini tespit etmemize yardımcı olurlar. Bu verileri Sitelerin nasıl kullanıldığını, en yaygın sorunların ne olduğunu ve Siteleri nasıl iyileştirebileceğimizi analiz etmemize yardımcı olacak raporlar oluşturmak için de kullanabiliriz. 

Çerezler engellenebilir mi? 

Çerezleri kabul veya reddedebilirsiniz. Çoğu web tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcınızın ayarını çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bunun için kullandığınız web tarayıcınızın yönlendirmelerini takip edebilirsiniz. 

Her ürün bir nefes kampanyası ile taahhüt edilen dikimin yapıldığına dair dikilen fidanın dijital sertifikası alışverişi yapan müşterinin mail adrsine gönderilecektir. Bu sertifikanın gönderilmesi için adınızı, soyadınızı ve e-mail adresinizi Tema Vakfı ile paylaşarak dijital sertifikanın doğrudan onlar tarafından gönderilmesini sağlanacaktır.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.